Maatschappelijk werk

Iedereen ervaart weleens problemen in zijn leven. Problemen met zichzelf, met anderen, met instanties of in je eigen omgeving. Dat hoort bij het leven. Vaak helpt het als je over jouw persoonlijke problemen praat met familie, buren of vrienden. Maar ’t kan ook zijn dat je er samen niet uitkomt of dat er niemand is met wie je erover kunt of wilt praten. In zo’n geval kun je een beroep doen op Welsun.

Iedere inwoner van de gemeente Landgraaf komt in aanmerking voor ondersteuning door het Maatschappelijk Werk. Je hoeft je alleen nog maar bij ons te melden. Hier zijn geen voorwaarden aan verbonden. Je hebt bijvoorbeeld géén verwijsbrief nodig. Onze begeleiding is uiteraard kosteloos!

Onze maatschappelijk werkers zijn geschoolde en betrokken beroepskrachten. Wij vinden het belangrijk dat je in vertrouwen met een maatschappelijk werker kunt spreken over persoonlijke zaken. Zonder jouw toestemming zal een maatschappelijk werker dan ook nooit met anderen over jouw situatie praten.

Welk soort vragen/problemen

Je kunt bij het Maatschappelijk Werk terecht met allerlei vragen of problemen, zoals:
– Problemen in de omgang met anderen, bijvoorbeeld met je partner, ouders of kinderen;
– Problemen met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, zoals verlies van werk, een scheiding, ziekte of overlijden;
– Problemen als gevolg van intimidatie of geweld, zowel als het probleem zich voordoet in jouw eigen gezin of huishouden, maar ook als het ergens anders gebeurt of gebeurde.
– Problemen als gevolg van eenzaamheid;
– Vragen omtrent je eigen functioneren.

Belangrijk vinden wij het dat je (weer) leert om je eigen problemen op te lossen. Onze begeleiding is erop gericht dat je na verloop van tijd weer zelfstandig zonder ondersteuning verder kunt met jouw leven. Dat noemen wij eigen kracht.
Onze ervaring is dat ondersteuning van je familie, vrienden en/of buren hierbij kunnen helpen, het zogenaamde sociale netwerk. In overleg met jou bekijken we wie betrokken kan worden, zodat je de ondersteuning ook in jouw eigen omgeving kunt krijgen.