JENS u.a.

De coöperatie JENS u.a. is vanaf 1 januari 2019 dé organisatie die volledig uitvoering geeft aan het jeugd- en jongerenwerk, preventieprogramma’s, daghulpprogramma’s, logeren en ambulante begeleiding en behandeling in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.

Met instemming van de overige JENS-partners wordt het lidmaatschap van Welsun van de coöperatie per 1 mei aanstaande omgezet van hoofdaannemer- in een onderaannemerschap. Reden daartoe is dat Welsun als kleinste organisatie binnen de coöperatie een te kwetsbare positie heeft om als hoofdaannemer te kunnen fungeren. Jeugdigen en gezinnen zullen hier niets van merken en ook de collega’s van Welsun blijven gewoon hun werkzaamheden binnen JENS uitvoeren. Deze verandering van juridische status heeft dus geen gevolgen voor de inzet van Welsun binnen JENS en de samenwerking van beide organisaties.

JENS en Welsun blijven verbonden.
Welsun onderschrijft nog steeds volledig de beweging die JENS heeft ingezet. De organisatie wil daarom ook nauw betrokken blijven bij JENS als onderaannemer.

Voor meer info kijkt u op www.jenshelpt.nl.