Jongerenwerk

Als je jong bent, ligt de wereld aan je voeten. Je hebt nog een hele toekomst voor je. Het is echter niet altijd makkelijk om je eigen weg te vinden of de juiste keuzes te maken. Soms zijn verleidingen die niet goed voor je zijn, juist zo aantrekkelijk. Of loop je tegen vragen of problemen aan waar je geen raad mee weet. Maar het kan ook zo zijn dat je andere leeftijdsgenoten wilt ontmoeten of gewoon eens wilt meedoen aan een leuke activiteit.

Elke jongere in de leeftijd van 14 tot 23 jaar die in Landgraaf woont kan bij ons terecht. Onze jongerenwerker staat klaar om je te coachen, te begeleiden of een leuke vrijetijdsbesteding te bezorgen. Dat kan in een van de jongerenhomes van Welsun, maar ook op straat of op een van de plekken in de buurt waar jongeren zijn, bijvoorbeeld bij een vereniging.

Onze medewerkers zijn betrokken beroepskrachten en ze zijn voor iedereen makkelijk benaderbaar. Een vertrouwensband opbouwen is erg belangrijk, waardoor je altijd in vertrouwen jouw verhaal bij ze kunt doen. Elke kern in Landgraaf heeft zijn eigen jongerenwerker, die tevens het buurtopbouwwerk onder zijn hoede heeft.

Jongerenhomes

In elke kern heeft het jongerenwerk een jongerenhome. Hier kunnen jongeren elkaar ontmoeten en plannen maken voor activiteiten. Indien nodig worden hier ook meer persoonlijke gesprekken gevoerd over toekomstplannen, school, werk of persoonlijke problemen. Een jongerenhome wordt onder begeleiding van een jongerenwerker door de jongeren zelf gerund. Het motto hierbij is: ‘voordoen, samen doen, zelf doen’. Dus, we laten zien wat er allemaal bij kijken om een jongerenhome te runnen, we doen het samen vorm geven en indien het lukt kan de jongerengroep aansluitend zelfstandig het home runnen voor een of meerdere avonden.

Locaties jongerenhomes:
– Basement (Abdissenbosch, Ubach over Worms), Thornsestraat 11a, 6374 BH Landgraaf
– De Molt (Kakert, Schaesberg), Dr. Nolensstraat 32, 6371 EC Landgraaf

Activiteiten

Het jongerenwerk organiseert samen met de jongeren vaste en eenmalige activiteiten. Ideeën van de jongeren zelf zijn hierin welkom. Denk hierbij aan sportactiviteiten zoals een voetbaltoernooi, informatieavonden over bijvoorbeeld computerspelletjes, alcohol of drugs of een excursie.

Ook organiseert Welsun ieder jaar in samenwerking met diverse belangenverenigingen en vrijwilligers het Kindervakantiewerk. Het wordt in diverse wijken gedurende twee weken georganiseerd en de gehele activiteit wordt door vrijwilligers ondersteund. Het Kindervakantiewerk heeft niet alleen een recreatief karakter, ook wordt aandacht besteed aan educatie, kunst en cultuur. Kinderen leren met elkaar omgaan, samen spelen, bewegen, sporten en kennismaken met de natuur en de gemeente waarin ze wonen.

Een ander jaarlijks evenement is de Buitenspeeldag (voorheen straatspeeldag), die mede door Veilig Verkeer Nederland wordt georganiseerd. Op meerdere locaties in de gemeente Landgraaf worden ludieke activiteiten voor kinderen georganiseerd in een straat, die voor alle verkeer wordt afgezet. Op deze manier worden kinderen en ouders bewust gemaakt van verkeersonveilige situaties in buurten en wijken en wordt aandacht gevraagd voor het veiliger omgaan met speelsituaties op straat.

Ambulant werk

De jongerenwerker zoekt jongeren en groepen jongeren actief op. Het ambulant jongerenwerk speelt zich dan ook voornamelijk af op die plekken waar jongeren te vinden zijn op straat, op hun eigen ontmoetingsplekken. Hiermee wil de jongerenwerker een vertrouwenspersoon zijn voor de jongeren, bij wie ze met allerlei vragen terecht kunnen. Maar de jongerenwerker is niet alleen een belangenbehartiger voor de jongeren, maar heeft ook een bemiddelende rol naar anderen, zoals buurtbewoners onder andere in conflictsituaties.

SchoolMaatschappelijkWerk (SMW)

Een tiener maakt thuis en op school een hoop mee. Dat kan leuk zijn, maar soms ook minder prettig. Of zelfs heel vervelend, door bijvoorbeeld problemen met ouders, een leraar, vrienden, overlijden, of omdat het toch niet allemaal zo lekker loopt op school. Op beide middelbare schoollocaties (Charlemagne college, locaties Eijkhagenlaan en Brandenberg) is er dan iemand bij wie je terecht kunt met problemen op school, of thuis. De schoolmaatschappelijk werker is op een vast dagdeel aanwezig op school.

Het schoolmaatschappelijk werk houdt zich niet alleen bezig met hulpverlening aan het schoolgaande kind (directe hulpverlening), maar ook aan de ouders/verzorgers van de leerlingen (indirecte hulpverlening). Hierbij wordt intensief samengewerkt met het Charlemagne college. Het doel is problemen tussen ouders en kinderen op te lossen en ze om te leren gaan -en aan te leren- om zelf hun problemen op te lossen.

Kinder- en tienerwerk

Het jongerenwerk initieert, faciliteert en ondersteunt activiteiten waar kinderen en tieners elkaar in hun eigen buurt kunnen ontmoeten. De werker richt zich dan met name op de ouder(s) en begeleiders van de activiteiten om deze te ondersteunen en te adviseren.