JENS u.a.

De coöperatie JENS u.a. is vanaf 1 januari 2019 dé organisatie die volledig uitvoering geeft aan het jeugd- en jongerenwerk, preventieprogramma’s, daghulpprogramma’s, logeren en ambulante begeleiding en behandeling in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. De Welsun-medewerkers die voorheen binnen Welsun het jongerenwerk en/of jeugdmaatschappelijk werk uitvoerden zijn per die datum uitgeleend aan de coöperatie.

JENS u.a. is een coöperatie van 7 organisaties, te weten: de stichtingen Alcander Heerlen, Koraal, MeanderGroep Zuid Limburg, Mondriaan, Radar, XONAR en Welsun Landgraaf

Voor meer info kijkt u op www.jenshelpt.nl.