Huiselijk geweld

Emotioneel , psychisch of lichamelijk geweld, seksueel geweld, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling.

“Het begon zo mooi. Je werd verliefd, ging trouwen of samenwonen en dacht dat je altijd gelukkig bleef. Na enige tijd werd duidelijk dat niet alles even gelukkig verliep.”

“Mijn kind is mantelzorger voor mij, maar ik mag niets meer, heb geen zicht op meer op mijn financiële situatie, ik moet doen wat hij/ zij zegt, hij/zij slaat me”

Wat is huiselijk geweld/ouderenmishandeling:

Huiselijk geweld: seksueel geweld, lichamelijk geweld, geestelijk geweld, financiële uitbuiting, eergerelateerd geweld, kindermishandeling, gaslighting, stalking, mannenmishandeling, etc.

Bij huiselijk geweld wordt er geweld uitgeoefend door een nabije bekende van het slachtoffer. Het geweld hoeft dus niet thuis plaats te vinden. Bijv.

Als iemand je regelmatig slaat, stompt, schopt, met iets naar je gooit of steekt met een scherp voorwerp.

  • Als je iemand je kleineert, kort houdt, treitert, vernedert, je bedreigt, je nergens alleen naar toe gaat of in alles controleert.
  • Als iemand je verbiedt contact te hebben met vrienden of familie.
  • Als er sprake is van gedwongen seksuele handelingen, chantage, psychologische druk.
  • Als je kind je onder druk zet of slaat, stompt, schopt etc.

Wie heeft te maken met huiselijk geweld?

  • Huiselijk geweld komt veel voor, een op de vijf vrouwen heeft te maken of heeft te maken gehad met een vorm van huiselijk geweld.
  • Geweld komt voor in alle lagen van de bevolking, bij alle maatschappelijke en culturele achtergronden. Zowel jonge vrouwen als ouderen kunnen hiermee te maken krijgen.
  • Huiselijk geweld zit nog steeds in de taboesfeer waardoor er niet openlijk over gesproken wordt.

Wil je graag praten met iemand over je thuissituatie of je ervaringen? Vanuit het maatschappelijk werk bieden wij hulp en begeleiding.

—————————————————————————————————-