Buurtopbouwwerk

Alle inwoners van Landgraaf die een idee hebben of willen meewerken aan een prettige en veilige woonomgeving kunnen bij het buurtopbouwwerk van Welsun terecht. Onze buurtopbouwwerkers zorgen ervoor dat alle initiatieven in een buurt niet los van elkaar plaatsvinden maar dat ze verbonden worden. Alle betrokken verenigingen en personen worden aan elkaar gekoppeld.   

De nadruk komt steeds meer te liggen op samenwerking in de buurten. Organisaties, verenigingen, beroepskrachten en vrijwilligers werken allemaal samen om de leefbaarheid in de buurten te vergroten.

Een mooi voorbeeld is het ‘ikgroenhet’- project. Buurtbewoners helpen elkaar bij het vergroenen van hun eigen voortuin en openbare groene ruimte:

Ons opbouwwerk richt zich vooral op nieuwe en spontane ideeën die komen vanuit bewoners in de wijken. Dit alles is erop gericht om de sociale samenhang in de straat of buurt te vergroten.
Onze buurtopbouwwerkers zijn een spin in het web. Mocht je vragen hebben over wat er in je buurt te doen is of wil je zelf actief bijdragen in het wel en wee van je buurt, neem dan contact op met de buurtopbouwwerker van Welsun. Elke kern in Landgraaf heeft zijn eigen buurtopbouwwerker.

Welke initiatieven ondersteunt het Buurtopbouwwerk?

Bewonersorganisaties
In bepaalde buurten hebben bewoners zich samengepakt in een organisatie. Zij houden zich met alles bezig wat in een buurt kan plaatsvinden. Welsun adviseert en geeft hierbij ondersteuning.
Burendag
Welsun ondersteunt dit landelijke evenement niet alleen op de dag zelf, maar biedt ook jaarlijks de mogelijkheid om de organisaties te steunen bij de aanvraag en de voorbereidingsfase.
Buurtbemiddeling
Doel is het bemiddelen in conflicten tussen huurders en hen helpen zoeken naar oplossingen, het begeleiden van vrijwilligers/bemiddelaars en het coördineren van het project. Voor meer info klik hier.
Buurthulp
Het doel van Buurthulp is buurtbewoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in een prettige buurt. Buurthulp wil stimuleren dat buurtbewoners met elkaar in contact worden gebracht, om te zien wat men voor elkaar kan betekenen.
Buurtinloop
Dit zijn vrij toegankelijke inloopmomenten in de wijkpunten. Welsun faciliteert en ondersteunt de vrijwilligers.
Telefooncirkel
“Elke dag een belletje dat is vertrouwd en veilig.” De telefooncirkel is er voor mensen die aan huis gebonden zijn door ziekte of ouderdom en het prettig vinden om te weten dat het wordt opgemerkt wanneer men zich niet goed voelt. Een telefooncirkel is een groep van mensen die elkaar iedere ochtend even belt tussen 09.00u en 10.00u.
Wijkpunten
De wijkpunten van de gemeente Landgraaf zijn niet alleen een fysieke voorziening, maar ook het geheel van voorzieningen in de wijk, waar mensen gebruik van maken en activiteiten uitvoeren, elkaar ontmoeten en terecht kunnen voor informatie en advies. Zie voor meer info: http://welsun.nl/wijkpunt-sunplein/.