Huiselijk geweld

Het begon zo mooi. Je werd verliefd, ging trouwen of samenwonen en dacht dat je altijd gelukkig bleef. Na enige tijd werd duidelijk dat niet alles even gelukkig verliep.

Huiselijk geweld.

Wanneer spreek je over huiselijk geweld, wanneer is het ernstig genoeg wat er bij jou thuis gebeurt ?

Voor meer info klik hier

Gezocht: bewoners die het verschil willen maken in de wijk!

Woningcorporatie HEEMwonen vindt het belangrijk dat huurders meedenken over plannen in de wijk. Het Centraal Huurdersoverleg HEEMwonen (CHOH) is de overkoepelende huurdersbelangenvereniging die de belangen van alle huurders van HEEMwonen behartigt. Op dit moment heeft het CHOH te weinig leden. HEEMwonen en het CHOH zijn samen met Welsun op zoek naar nieuwe leden. Heeft u belangstelling in een bestuurlijke functie? Of wilt u zich specifiek richten op een bepaald onderwerp, zoals duurzaamheid, zorg en leefbare wijken? Dan bent u van harte welkom als lid van het CHOH.

Klik hier voor meer informatie.

Steunpunt Relaties en Scheiding

Hulp, informatie en begeleiding bij relatieproblemen

De cijfers laten zien dat het aantal (v)echtscheidingen groeit in Nederland. Ruzies in een relatie kunnen heftig zijn en lang duren, wat uiteraard gevolgen voor eventuele kinderen kan hebben. Kinderen kunnen daar lang last van blijven houden. Ook als ze volwassen zijn. Daarom is er het Steunpunt Relaties en Scheiding. Hier kunnen alle inwoners van Landgraaf, met én zonder kinderen terecht voor hulp, informatie en begeleiding bij relatieproblemen of problemen tijdens een scheiding.

Verbeteren van de relatie

Het Steunpunt begeleidt mensen bij het verbeteren van de relatie of bij het maken van de keuze om uit elkaar te gaan. Dat levert voor alle betrokken meer rust en minder stress op. Zo zorgen we ervoor dat de gevolgen voor alle betrokkenen zo klein mogelijk blijven.  

Praktische ondersteuning

Bij het Steunpunt kan iedereen, met of zonder kinderen, terecht die vragen heeft over scheiden. Dit kan praktische informatie zijn over bijvoorbeeld juridische aspecten of de financiële gevolgen van een scheiding. wat moet er allemaal geregeld worden. Daarnaast bieden we ook begeleiding en ondersteuning bij het verwerken van de emoties die het uit elkaar gaan met zich mee brengen. Als iemand al gescheiden is, maar het contact met de ex-partner of de omgangsregeling niet goed, kunnen wij hierin ook ondersteuning en begeleiding bieden.

Vaak gestelde vragen

Enkele vragen die vaak aan het Steunpunt gesteld worden en waarbij wij kunnen helpen:

 • Ik twijfel over scheiden of bij elkaar blijven. Zijn er nog mogelijkheden om aan onze relatie te werken?
 • Ik wil scheiden. Hoe zit een scheidingsprocedure in elkaar?
 • Wat verandert er financieel na de scheiding?
 • Wie blijft er in het huis wonen?
 • Hoe vertellen we de kinderen dat we gaan scheiden?
 • Hoe blijven we goede ouders voor de kinderen?
 • De omgang met de kinderen loopt stroef. Wat kan ik doen?
 • Hoe kan ik de communicatie verbeteren?
 • Hoe verwerk ik mijn scheiding?
 • Ik maak me zorgen over de kinderen. Wat kan ik doen?
 • Een samengesteld gezin. Hoe nu verder?

Download de folder Steunpunt Relaties en Scheiding voor meer informatie.

Gratis & zonder verwijzing

Iedere inwoner van de gemeente Landgraaf die moeilijkheden heeft in zijn relatie of met zijn of haar

(ex-)partner kan gratis en zonder verwijzing contact opnemen met het Steunpunt.

Contactgegevens

Sunplein 18

6373 LG landgraaf

045-5323636

info@welsun.nl

Corona: Richtlijnen voor Welsun vanaf 2 juni 2020

1 juni 2020

Beste mensen,

Langs deze weg richt ik mij graag tot u allen. Zoals u weet heeft Welsun vanaf het begin van de Corona-crisis ingrijpende maatregelen moeten nemen om onze dienstverlening aan te passen waar u als burger, cliënt, (klant)groep en/of ketenpartner mogelijk hinder van hebt ondervonden.

Welsun heeft maatregelen moeten nemen om u allen te beschermen tegen het Covid-19/Coronavirus. Uitgangspunt is dat wij onze dienstverlening voor zowel u als ons veilig, gezond en verstandig blijven uitvoeren met inachtneming van de stringente richtlijnen van de overheid. Wij hebben de afgelopen periode onderzocht hoe we de dienstverlening in het “nieuwe normaal” met inachtneming van de 1,5 meter norm praktisch kunnen vormgeven. Het beeldbellen zal daarom een structureel onderdeel van ons hulpverleningsproces gaan uitmaken. Dit sluit ook aan bij ons beleid dat momenteel thuiswerken zoveel als mogelijk de norm is. Zolang er geen vaccin voorhanden is, willen wij voor zowel u als voor onze medewerkers het risico zoveel mogelijk beperken. Ook al waren we de afgelopen periode voor “fysieke” contacten niet bereikbaar, de hulpverlening c.q. onze dienstverlening is voor u en onze ketenpartners beschikbaar gebleven.

Binnen de huidige richtlijnen zijn we in een nieuwe fase gekomen, waardoor we onze dienstverlening stap voor stap weer kunnen hervatten.

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 zijn we weer “face-to-face” bereikbaar. Ik wil hierbij opmerken dat we vooreerst de hulpverlening in de voorfase via bellen c.q. beeldbellen willen laten plaatsvinden. Vervolgens, indien het noodzakelijk en wenselijk is, maken wij in fase 2 “face-to-face” een afspraak met u op ons kantoor aan het Sunplein 18. Dit past binnen de richtlijnen van het “nieuwe normaal” en de 1,5 meter norm.

Ook de Vrijwilligerscentrale zal tijdens kantoordagen -op aangepaste tijden- weer dagelijks te bereiken zijn, echter vooralsnog uitsluitend telefonisch of via beeldbellen. Vrije inloop is dus voorlopig nog niet mogelijk of toegestaan.

Groepsactiviteiten, zeker voor kwetsbare doelgroepen, onder begeleiding van Welsun zijn tot nader bericht niet toegestaan en daarom ook niet mogelijk.

Ik heb alle begrip voor de situatie waarin we verkeren en wil u dan ook hartelijk danken dat u in deze onwerkelijke tijden begrip voor de omstandigheden heeft gehad en hopelijk ook blijft hebben. Zolang er nog geen vaccin voorhanden is zullen we op elkaar moeten blijven letten en elkaar steunen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk de juiste koers hebben uitgezet om hulp en dienstverlening te kunnen blijven bieden voor de burgers in Landgraaf.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en zodra het weer toegestaan is, u ook weer persoonlijk te kunnen begroeten.

Met vriendelijke Welsun-groet,

drs. A.E.W. van Someren,
directeur-bestuurder Welsun.