Maatschappelijke begeleiding

Welsun voert de maatschappelijk begeleiding asielgerechtigden in de gemeente Landgraaf uit.

De doelgroep:
• De doelgroep bestaat uit personen die vanuit een asielzoekerscentrum aan Landgraaf zijn toegewezen. Dit gebeurt op basis van een landelijke taakstelling.
• Daarnaast bestaat de doelgroep uit personen die naar Nederland zijn gekomen in het kader van gezinshereniging en/of gezinsvorming.

Wat doet Welsun?
De doelgroep krijgt in het kader van de maatschappelijke begeleiding:
• opvang en intake;
• woningbemiddeling;
• bemiddeling uitkering;
• trajectbegeleiding inzake integratie en reïntegratie scholing en arbeid.

Na het begeleidingstraject verwacht de rijksoverheid dat de doelgroep evenals alle burgers in Nederland zelfstandig en zelfredzaam is. Omdat in deze doelgroep vaak sprake is van complexe problematiek, doen zij regelmatig een beroep op de reguliere hulpverlening. Asielzoekers die het recht hebben gekregen om – in elk geval voor de duur van 5 jaar – in Nederland te wonen, krijgen ondersteuning om hun weg te vinden in de samenleving.

De maatschappelijke begeleiding begint al in de voorfase van de verhuizing naar Landgraaf. Asielzoekers, die de Nederlandse taal niet beheersen, hebben hulp nodig bij basale zaken die op hen afkomen: huurcontract, inschrijving gemeente/ISD BOL, inschrijving school, inburgering, etc.

De agogische medewerker van Welsun werkt hierin intensief samen met een vrijwilligersgroep, bestaande uit zowel allochtone als autochtone Nederlanders. Goede begeleiding zorgt voor een goede toerusting voor integratie en participatie in de samenleving.