Coronavirus

01.06.2020

RICHTLIJNEN VANAF 2 JUNI 2020

Beste mensen,

Langs deze weg richt ik mij graag tot u allen. Zoals u weet heeft Welsun vanaf het begin van de Corona-crisis ingrijpende maatregelen moeten nemen om onze dienstverlening aan te passen waar u als burger, cliënt, (klant)groep en/of ketenpartner mogelijk hinder van hebt ondervonden.

Welsun heeft maatregelen moeten nemen om u allen te beschermen tegen het Covid-19/ Coronavirus. Uitgangspunt is dat wij onze dienstverlening voor zowel u als ons veilig, gezond en verstandig blijven uitvoeren met inachtneming van de stringente richtlijnen van de overheid. Wij hebben de afgelopen periode onderzocht hoe we de dienstverlening in het “nieuwe normaal” met inachtneming van de 1,5 meter norm praktisch kunnen vormgeven. Het beeldbellen zal daarom een structureel onderdeel van ons hulpverleningsproces gaan uitmaken. Dit sluit ook aan bij ons beleid dat momenteel thuiswerken zoveel als mogelijk de norm is. Zolang er geen vaccin voorhanden is, willen wij voor zowel u als voor onze medewerkers het risico zoveel mogelijk beperken. Ook al waren we de afgelopen periode voor “fysieke” contacten niet bereikbaar, de hulpverlening c.q. onze dienstverlening is voor u en onze ketenpartners beschikbaar gebleven.

Binnen de huidige richtlijnen zijn we in een nieuwe fase gekomen, waardoor we onze dienstverlening stap voor stap weer kunnen hervatten.

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 zijn we weer “face-to-face” bereikbaar. Ik wil hierbij opmerken dat we vooreerst de hulpverlening in de voorfase via bellen c.q. beeldbellen willen laten plaatsvinden. Vervolgens, indien het noodzakelijk en wenselijk is, maken wij in fase 2 “face-to-face” een afspraak met u op ons kantoor aan het Sunplein 18. Dit past binnen de richtlijnen van het “nieuwe normaal” en de 1,5 meter norm.

Ook de Vrijwilligerscentrale zal tijdens kantoordagen -op aangepaste tijden- weer dagelijks te bereiken zijn, echter vooralsnog uitsluitend telefonisch of via beeldbellen. Vrije inloop is dus voorlopig nog niet mogelijk of toegestaan.

Groepsactiviteiten, zeker voor kwetsbare doelgroepen, onder begeleiding van Welsun zijn tot nader bericht niet toegestaan en daarom ook niet mogelijk.

Ik heb alle begrip voor de situatie waarin we verkeren en wil u dan ook hartelijk danken dat u in deze onwerkelijke tijden begrip voor de omstandigheden heeft gehad en hopelijk ook blijft hebben. Zolang er nog geen vaccin voorhanden is zullen we op elkaar moeten blijven letten en elkaar steunen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk de juiste koers hebben uitgezet om hulp en dienstverlening te kunnen blijven bieden voor de burgers in Landgraaf.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en zodra het weer toegestaan is, u ook weer persoonlijk te kunnen begroeten.

Met vriendelijke Welsun-groet,

drs. A.E.W. van Someren,
directeur-bestuurder Welsun.

—————————————————————————————————————–

16.05.2020

ACTIE VOOR KWETSBARE OUDEREN

Wat een top dag!

Afgelopen woensdag zijn we op pad geweest om de kwetsbare ouderen die het momenteel, door de Corona-crisis, niet makkelijk hebben een hart onder de riem te steken.

Deze mensen waren aangemeld bij Welsun en ontvingen van ons een kleine attentie. Uiteraard op gepaste afstand.

We zijn enorm dankbaar voor de lieve vrijwilligers die geholpen hebben met het uitdelen van de attenties. Er waren ook 4 jongemannen bij die geheel belangeloos zijn komen helpen. Dit waarderen wij enorm.

Er zal binnenkort nog een ronde plaatsvinden.

Wilt u iemand aanmelden kan dit via 045-5323636 of door een mail te sturen naar: vrijwilligerscentrale@welsun.nl

Tevens willen we alle ondernemers bedanken die ons geholpen hebben.
Zonder deze mooie donaties hadden wij de ouderen niet zo kunnen verassen;

Plus Wetzels & Plus Arts

Albert Heijn Schaesberg
Stoelinga
Bloemisterij Habets
Danny’s bloemen en kadoshop
Aldi Schaesberg
Aroma
Bakkerij Huntjens
Bakkerij Voncken
Franssen Franken

Heel erg bedankt!

—————————————————————————————————————–

12.05.2020

HUISELIJK GEWELD

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen vanaf 1 mei het codewoord ‘masker 19’ bij apotheken noemen om hulp te vragen. Het initiatief is opgezet omdat de quarantainemaatregelen tot een verhoogde kans op huiselijk geweld leiden.

Nu door het coronavirus veel partners onafgebroken in dezelfde ruimte verblijven, is het lastiger om ongemerkt melding te kunnen maken.Alle apothekers in het land moeten actie ondernemen als iemand het codewoord ‘masker 19’ gebruikt. Als het slachtoffer alleen is, wordt samen met de apotheker in een aparte ruimte naar Veilig Thuis gebeld. Wanneer het slachtoffer niet alleen is, neemt de apotheker zelf contact op met het advies- en meldpunt.

Daarnaast wordt er aan burgers gevraagd om alert te zijn op signalen van huiselijk geweld in  hun eigen omgeving.

Mocht U slachtoffer zijn van huiselijk geweld kunt U dit melden bij Veilig Thuis of contact opnemen met Welsun: telefoon 045-5323636, email info@welsun.nl, website www.welsun.nl

Voor het hele artikel kun je hier terecht.

—————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————–

30.03.2020

CORONA NIEUWS PLUSMARKT

In samenwerking met vrijwilligers via  Welsun en PLUS Arts Landgraaf kunnen ouderen en chronisch zieke mensen die niet via de computer kunnen bestellen nu via de telefoon hun bestelling door geven.

van Maandag t/m Vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur

Vanaf maandag 30 maart kunt u dagelijks bellen voor uw boodschappen op telefoonnummer 06-50234617.

Wat u vandaag bestelt wordt u morgen tot aan de voordeur gebracht. U kunt met mobiele pin betalen.

Deze service verzorgt PLUS Arts gratis.

#samenelkaarhelpentijdenscorona

—————————————————————————————————————–

27.03.2020

OPROEP VAN DE VRIJWILLIGERSCENTRALE!

We zijn op zoek naar vrijwilligers die telefonisch een praatje willen maken met mensen die hier behoefte aan hebben. Vanwege de corona-crisis zitten veel mensen noodgedwongen alleen thuis met weinig sociale contacten. Het is dan extra fijn om even met iemand te kunnen praten.

Als vrijwilliger biedt je een luisterend oor.

Mocht je hier interesse in hebben, horen we dit natuurlijk heel graag!

Wil je op een andere manier iets voor anderen betekenen, bijvoorbeeld boodschappen halen, de hond uitlaten of een kaartje schrijven laat ons dit ook weten.

Neem contact met ons op via tel: 045-5323636 of stuur een mail naar vrijwilligerscentrale@welsun.nl

—————————————————————————————————————–

24.03.2020

BRIEF VAN DRS. A.E.W. VAN SOMEREN, DIRECTEUR WELSUN

Geachte heer, mevrouw,

Het Coronavirus houdt niet alleen Nederland maar ook de rest van de wereld in zijn greep. Overheden en bedrijfsleven nemen ingrijpende maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Maatregelen waarmee we dagelijks geconfronteerd worden en die een grote invloed hebben op ons doen en laten.

Namens alle medewerkers en vrijwilligers van Welsun wil ik mij graag met deze brief tot u richten om u in deze zware tijden een hart onder de riem te steken. Immers, ook wij hebben helaas ingrijpende maatregelen genomen en onze dienstverlening moeten aanpassen, conform de richtlijnen van de overheid.

Maar er zijn ook lichtpuntjes.
Ook nu kunt u op de beroepskrachten van Welsun blijven rekenen. Alleen op een andere manier dan u van ons gewend bent. Alhoewel fysieke contacten uit voorzorg niet toegestaan zijn, blijven we telefonisch en per email voor u bereikbaar. Normaal gesproken zou een gesprek bij ons op kantoor of bij u thuis plaatsvinden. Gezien dit tot nader bericht niet mogelijk is, kunt u er wel voor kiezen om dit gesprek telefonisch te laten plaatsvinden.

Bemoedigend is dat we constateren dat in de Landgraafse samenleving door allerlei mensen, van jong tot oud, tal van initiatieven ontstaan om elkaar te helpen.
Bijvoorbeeld: het doen van een boodschap voor die (oudere) buurtbewoner die slecht ter been is. Een kaartje voor de bewoner van het verpleeghuis die nu niet meer bezocht kan worden. En zo zijn er nog veel meer kleine gebaren, die een grote uitwerking hebben. Elk binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Immers, deze initiatieven verbinden mensen met elkaar, vergroten de saamhorigheid en helpen ons de pijn te verzachten. En dat is precies wat Welsun voor ogen staat: het stimuleren van de gemeenschapszin en betrokkenheid in de samenleving.

Hebt u hulp, advies of een luisterend oor nodig?
Indien wij u hierbij kunnen helpen, staan wij graag te woord. Onze medewerkers in het buurtopbouwwerk, ouderenwerk, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening kunnen u daarbij behulpzaam zijn onder telefoonnummer: 045-5323636 of per mail: info@welsun.nl

Kortom: voelt u zich eenzaam of hebt u behoefte aan een steuntje in de rug of een luisterend oor en een bemoedigend woord, dan kunt u naast Welsun de landelijke telefonische hulplijnen bellen, te weten:

  • De luisterlijn, 24 uur per dag bereikbaar 0900-0767
  • ANBO 0348-466666
  • KBO-PCOB 030-3400600
  • Rode Kruis 070-4455888
  • Mantelzorglijn 030-7606055
  • Kindertelefoon 0800-0432

Maar ook kunnen wij ons goed voorstellen dat u eventueel behoefte hebt aan meer informatie over de Coronavirus. U kunt hiervoor terecht op de volgende websites:

Tot slot: we zijn ons ervan bewust dat de Coronacrisis uw leven behoorlijk op stelten heeft gezet en nog is het niet over. Maar we zijn ervan overtuigd dat als we samen de schouders eronder zetten en de richtlijnen van de overheid navolgen, we de Coronacrisis niet alleen te boven komen, maar hier zelfs sterker uit naar voren zullen komen. Laten we op elkaar letten en behulpzaam zijn!

Namens een ieder van Welsun wens ik u allen de komende tijd veel kracht, wijsheid, maar vooral een goede gezondheid toe!

Met vriendelijke Welsun groet,

drs. A.E.W. van Someren,
directeur-bestuurder Welsun.

—————————————————————————————————————–

24.03.2020

VRIJWILLIGERSCENTRALE LANDGRAAF OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS!

Voor PLUS Arts zijn wij momenteel op zoek naar vrijwilligers die telefonisch de boodschappenlijstjes willen aannemen van ouderen en chronisch zieke mensen die zelf niet meer in de gelegenheid zijn om naar de supermarkt te gaan.

De vrijwilliger neemt de boodschappenlijsten aan en geeft deze vervolgens af bij PLUS Arts (service balie). De boodschappen worden de dag erna thuis bezorgd.

Bij interesse of vragen kan contact opgenomen worden met de Vrijwilligerscentrale Landgraaf via: 045-5323636 / vrijwilligerscentrale@welsun.nl of met PLUS Arts Landgraaf.

PLUS Arts - Startpagina | Facebook
Welsun_logo_Screen

—————————————————————————————————————–

24.03.2020

CORONA-VIRUS EN EENZAAMHEID

De maatregelen om verspreiding van het Corona virus te voorkomen hebben negatieve gevolgen voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Zo zijn evenementen en gezelschapsactiviteiten geannuleerd. Ook bezoekjes aan ouderen worden afgeraden om het besmettingsrisico te verlagen.

Het gevolg hiervan is dat de eenzaamheid toe neemt. Mensen komen hun huis niet meer uit en raken in een sociaal isolement.
Wij als Welsun willen iedereen vragen hier stil bij te staan, en als het kan, mee te helpen de eenzaamheid te beperken.

Op https://www.eentegeneenzaamheid.nl/…/even-niet-op-bezoek-l…/ staan ideeën en mooie voorbeelden hoe ondersteuning geboden kan worden.

Het is enorm mooi om te zien dat mensen elkaar in deze tijd een helpende hand toereiken.
Wij willen dit graag ondersteunen en bevorderen.

Heb je zelf een mooi initiatief om andere mensen in deze tijd te helpen/ondersteunen of heb je zelf ergens hulp bij nodig? Laat het ons weten via info@welsun.nl of neem telefonisch contact op via: 045-5323636

—————————————————————————————————————–

17.03.2020

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN I.V.M. HET CORONAVIRUS:

Naar aanleiding van het overheidsbeleid om de verspreiding van het COVID 19/Coronavirus tegen te gaan, heeft Welsun eveneens maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Onze dienstverlening is hierop aangepast. Deze hebben ook invloed op onze werkprocessen. Een groot deel van onze medewerkers is sinds maandag 16 maart 2020 alleen telefonisch bereikbaar. Deze maatregelen gelden tot nader bericht.

Wat betekent dit voor u?

– Bereikbaarheid Welsun:

Tijdens onze reguliere openingstijden (8.30-12.30 en 13.00-17.00
uur) zijn we telefonisch bereikbaar via nummer 045-5323636.
Het kan echter iets langer duren voordat wij u te woord kunnen
staan. Ik vraag hiervoor uw begrip.

– Afspraken/bijeenkomsten/overleggen:

Heeft u een afspraak met één van onze medewerkers of vrijwilligers,
dan nemen wij contact met u op om u hierover te berichten en
zullen wij een nieuwe afspraak met u maken.

Wilt u een afspraak maken met één van onze medewerkers die niet
dringend is, dan verzoek ik u om deze uit te stellen tot nader bericht. Uiteraard staan wij u graag telefonisch te woord.
Vanzelfsprekend zullen we voor spoedeisende hulpverlening bereikbaar
zijn. Indien dit het geval is, maak dit duidelijk telefonisch kenbaar.

Alle afspraken/groepsbijeenkomsten en of activiteiten/overleggen zullen tot
nader bericht opgeschort worden.

We zijn ons terdege bewust dat deze maatregelen voor u niet prettig zijn,
maar in het belang van uw en ieders gezondheid en veiligheid zijn deze
maatregelen genomen. Wij vragen uw begrip voor deze situatie en
het ongemak.