Corona: Richtlijnen voor Welsun vanaf 2 juni 2020

1 juni 2020

Beste mensen,

Langs deze weg richt ik mij graag tot u allen. Zoals u weet heeft Welsun vanaf het begin van de Corona-crisis ingrijpende maatregelen moeten nemen om onze dienstverlening aan te passen waar u als burger, cliënt, (klant)groep en/of ketenpartner mogelijk hinder van hebt ondervonden.

Welsun heeft maatregelen moeten nemen om u allen te beschermen tegen het Covid-19/Coronavirus. Uitgangspunt is dat wij onze dienstverlening voor zowel u als ons veilig, gezond en verstandig blijven uitvoeren met inachtneming van de stringente richtlijnen van de overheid. Wij hebben de afgelopen periode onderzocht hoe we de dienstverlening in het “nieuwe normaal” met inachtneming van de 1,5 meter norm praktisch kunnen vormgeven. Het beeldbellen zal daarom een structureel onderdeel van ons hulpverleningsproces gaan uitmaken. Dit sluit ook aan bij ons beleid dat momenteel thuiswerken zoveel als mogelijk de norm is. Zolang er geen vaccin voorhanden is, willen wij voor zowel u als voor onze medewerkers het risico zoveel mogelijk beperken. Ook al waren we de afgelopen periode voor “fysieke” contacten niet bereikbaar, de hulpverlening c.q. onze dienstverlening is voor u en onze ketenpartners beschikbaar gebleven.

Binnen de huidige richtlijnen zijn we in een nieuwe fase gekomen, waardoor we onze dienstverlening stap voor stap weer kunnen hervatten.

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 zijn we weer “face-to-face” bereikbaar. Ik wil hierbij opmerken dat we vooreerst de hulpverlening in de voorfase via bellen c.q. beeldbellen willen laten plaatsvinden. Vervolgens, indien het noodzakelijk en wenselijk is, maken wij in fase 2 “face-to-face” een afspraak met u op ons kantoor aan het Sunplein 18. Dit past binnen de richtlijnen van het “nieuwe normaal” en de 1,5 meter norm.

Ook de Vrijwilligerscentrale zal tijdens kantoordagen -op aangepaste tijden- weer dagelijks te bereiken zijn, echter vooralsnog uitsluitend telefonisch of via beeldbellen. Vrije inloop is dus voorlopig nog niet mogelijk of toegestaan.

Groepsactiviteiten, zeker voor kwetsbare doelgroepen, onder begeleiding van Welsun zijn tot nader bericht niet toegestaan en daarom ook niet mogelijk.

Ik heb alle begrip voor de situatie waarin we verkeren en wil u dan ook hartelijk danken dat u in deze onwerkelijke tijden begrip voor de omstandigheden heeft gehad en hopelijk ook blijft hebben. Zolang er nog geen vaccin voorhanden is zullen we op elkaar moeten blijven letten en elkaar steunen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we gezamenlijk de juiste koers hebben uitgezet om hulp en dienstverlening te kunnen blijven bieden voor de burgers in Landgraaf.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en zodra het weer toegestaan is, u ook weer persoonlijk te kunnen begroeten.

Met vriendelijke Welsun-groet,

drs. A.E.W. van Someren,
directeur-bestuurder Welsun.