Corona lock down

Op 12 januari j.l. is door het kabinet de lock down verlengd tot zeker 9 februari. Welsun zal tot 9 februari dan ook uitsluitend telefonisch bereikbaar zijn op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur (pauze van 12.30-13.00 uur). Telefoonnummer 045-5323636.