Brief van drs. A.E.W. van Someren, directeur Welsun

Geachte heer, mevrouw,

Het Coronavirus houdt niet alleen Nederland maar ook de rest van de wereld in zijn greep. Overheden en bedrijfsleven nemen ingrijpende maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Maatregelen waarmee we dagelijks geconfronteerd worden en die een grote invloed hebben op ons doen en laten.

Namens alle medewerkers en vrijwilligers van Welsun wil ik mij graag met deze brief tot u richten om u in deze zware tijden een hart onder de riem te steken. Immers, ook wij hebben helaas ingrijpende maatregelen genomen en onze dienstverlening moeten aanpassen, conform de richtlijnen van de overheid.

Maar er zijn ook lichtpuntjes.
Ook nu kunt u op de beroepskrachten van Welsun blijven rekenen. Alleen op een andere manier dan u van ons gewend bent. Alhoewel fysieke contacten uit voorzorg niet toegestaan zijn, blijven we telefonisch en per email voor u bereikbaar. Normaal gesproken zou een gesprek bij ons op kantoor of bij u thuis plaatsvinden. Gezien dit tot nader bericht niet mogelijk is, kunt u er wel voor kiezen om dit gesprek telefonisch te laten plaatsvinden.

Bemoedigend is dat we constateren dat in de Landgraafse samenleving door allerlei mensen, van jong tot oud, tal van initiatieven ontstaan om elkaar te helpen.
Bijvoorbeeld: het doen van een boodschap voor die (oudere) buurtbewoner die slecht ter been is. Een kaartje voor de bewoner van het verpleeghuis die nu niet meer bezocht kan worden. En zo zijn er nog veel meer kleine gebaren, die een grote uitwerking hebben. Elk binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Immers, deze initiatieven verbinden mensen met elkaar, vergroten de saamhorigheid en helpen ons de pijn te verzachten. En dat is precies wat Welsun voor ogen staat: het stimuleren van de gemeenschapszin en betrokkenheid in de samenleving.

Hebt u hulp, advies of een luisterend oor nodig?
Indien wij u hierbij kunnen helpen, staan wij graag te woord. Onze medewerkers in het buurtopbouwwerk, ouderenwerk, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening kunnen u daarbij behulpzaam zijn onder telefoonnummer: 045-5323636 of per mail: info@welsun.nl

Kortom: voelt u zich eenzaam of hebt u behoefte aan een steuntje in de rug of een luisterend oor en een bemoedigend woord, dan kunt u naast Welsun de landelijke telefonische hulplijnen bellen, te weten:

  • De luisterlijn, 24 uur per dag bereikbaar 0900-0767
  • ANBO 0348-466666
  • KBO-PCOB 030-3400600
  • Rode Kruis 070-4455888
  • Mantelzorglijn 030-7606055
  • Kindertelefoon 0800-0432

Maar ook kunnen wij ons goed voorstellen dat u eventueel behoefte hebt aan meer informatie over de Coronavirus. U kunt hiervoor terecht op de volgende websites:

Tot slot: we zijn ons ervan bewust dat de Coronacrisis uw leven behoorlijk op stelten heeft gezet en nog is het niet over. Maar we zijn ervan overtuigd dat als we samen de schouders eronder zetten en de richtlijnen van de overheid navolgen, we de Coronacrisis niet alleen te boven komen, maar hier zelfs sterker uit naar voren zullen komen. Laten we op elkaar letten en behulpzaam zijn!

Namens een ieder van Welsun wens ik u allen de komende tijd veel kracht, wijsheid, maar vooral een goede gezondheid toe!

Met vriendelijke Welsun groet,

drs. A.E.W. van Someren,
directeur-bestuurder Welsun.