Bijeenkomst Landgraaf Verbindt/Sportakkoord Landgraaf op 2 december!

Landgraaf Verbindt werkt hard aan het Sportakkoord Landgraaf. Samen zetten we sport en bewegen in Landgraaf nóg meer op de kaart.

De afgelopen periode organiseerden we bijeenkomsten met sportverenigingen, commerciële aanbieders, maatschappelijk organisaties, zorgaanbieders en het onderwijs. We krijgen inmiddels van meerdere partijen het verzoek om aan te sluiten bij dit initiatief. Daarom organiseren we op maandag 2 december een extra bijeenkomst voor alle partijen in Landgraaf die mee willen denken aan het Sportakkoord Landgraaf. We brengen dan ideeën, kansen en gezamenlijke ambities in beeld om te komen tot het Sportakkoord Landgraaf.

Meld je aan!

Heb je goede ideeën voor het Sportakkoord Landgraaf? Meld je hier aan voor de bijeenkomst op 2 december.

  • Wanneer: 2 december 2019
  • Locatie: SnowWorld Landgraaf
  • Start bijeenkomst om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Kun je niet deelnemen, maar heb je wel goede ideeën die je met ons wil delen?

Stuur ons dan een e-mail

Waarom het Sportakkoord Landgraaf?

De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten. (Sport)accommodaties staan vaak leeg en de klassieke (sport)vereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. Daarom willen we de sport toegankelijk en toekomstbestendig maken. We willen iedereen die zich wil inzetten voor de toekomst van sport en bewegen in Landgraaf graag uitnodigen om hierin mee te denken en tot concrete acties te komen.

Wat is een sportakkoord?

Een sportakkoord verbindt mensen en organisaties met elkaar. Het zet aan tot samenwerking én uitvoering. Bovendien sluit het aan bij lokale ambities. Het is dan ook zeker geen papieren tijger, maar bevat praktisch uitvoerbare maatregelen.