Home

Welsun is een professionele organisatie voor welzijnswerk in de gemeente Landgraaf. Indien je als inwoner van Landgraaf een vraag of probleem hebt, waar je zonder hulp van buitenaf niet uitkomt, dan kun je een beroep doen op de dienstverlening van Welsun.

Of je nu jong of oud bent, vrouw of man, Nederlander of buitenlander, Welsun is er voor iedereen. En heel belangrijk: onze dienstverlening is kosteloos en zonder verwijzing direct toegankelijk.

De enige voorwaarden zijn dat je in Landgraaf woont en dat je zelf actief meewerkt aan de oplossing van een vraag of probleem.

Vroegsignalering
Met ingang van 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. Vroegsignalering van schulden wordt met deze wijziging expliciet als wettelijke gemeentelijke taak opgenomen. Zo ontstaat voor gemeenten de wettelijke grondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens voor dit doel en kunnen gemeenten uit eigen beweging hulp aanbieden. Daarmee wordt de spanning met de privacyregelgeving (AVG) weggenomen.
Meer concreet regelt de wetswijziging dat gemeenten op basis van signalen over betalingsachterstanden, die zij van specifieke schuldeisers ontvangen, uit eigen beweging hulp aanbieden. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met financiële problemen tijdig in beeld en kunnen zij passende ondersteuning aanbieden, waaronder schuldhulpverlening.  

Vroegsignalering kenmerkt zich door een outreachende manier van werken, waarbij mensen zo veel mogelijk proactief worden benaderd op basis van signalen, zonder dat zij zelf een hulpvraag hebben geformuleerd. 

Het gaat om betalingsachterstanden van vaste lasten zoals bijvoorbeeld huur, zorgpremie, energie en drinkwater. De signaalpartners zijn verplicht de betalingsachterstanden te melden als de gemeente daar om vraagt. 

 Deze outreachende hulp komt in de vorm van: 

  • huisbezoeken
  • telefonisch contact
  • brieven

Het hoofddoel van vroegsignalering definiëren wij als volgt: het voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen tot een problematische schuld door vroegtijdig te signaleren en outreachend hulp aan te bieden. 

Nadat er een huisbezoek afgelegd is, waarbij niemand aangetroffen is, zal de medewerker van Welsun ook een bericht achterlaten dat zij langs zijn geweest.  In dit bericht staan ook de contactgegevens van de medewerker van Welsun.