Opening taalcafé SUN-plein

Vanochtend heeft de feestelijke opening plaatsgevonden van het taalcafé in het wijkpunt SUN-plein. Dit taalcafé wordt elke eerste donderdag georganiseerd door de Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken. Taalvrijwilligers staan dan voor alle geïnteresseerden klaar, om aan de slag te gaan met taal. Alle niveaus zijn welkom!

Er worden diverse taalspelletjes gespeeld, gelezen en gekletst.  De toegang is gratis en je hoeft je vooraf niet aan te melden.

Kom je ook naar de volgende bijeenkomst op donderdag 4 oktober (10.00u-12.00u)?

 

Opening taalcafé

 

 

Definitieve gunning basishulp jeugd gemeente Heerlen, Landgraaf en Voerendaal

Met trots laten wij weten dat de coöperatie die wij samen vormen met Alcander, Koraal, Meander, Mondriaan, Radar en XONAR definitief is gegund in de aanbesteding van de basishulp jeugd in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Onder Basishulp jeugd verstaan wij alle vormen van jeugdhulp in en nabij de thuissituatie plus het jeugd- en jongerenwerk. De gunning geldt voor de periode 2019-2022.

Als coöperatie gaan wij in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal verder onder de naam JenS, dat staat voor Jong en Sterk.

Voor jeugdigen en ouders die in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal gebruik maken van jeugdhulp verandert er voorlopig niets. De hulp bij de huidige aanbieder loopt door tot einde beschikking. Als er daarna een nieuwe indicatie voor hulp wordt afgegeven, volgt er een individueel passend aanbod via JenS. Uiteraard worden cliënten zorgvuldig en tijdig hierover geïnformeerd.

Wij zijn blij met het vertrouwen dat de drie gemeenten in ons stellen. Nu we definitief zijn gegund, staan we aan het begin van een nieuwe uitdaging die we met veel energie samen aangaan. Door onze krachten te bundelen zijn wij in staat jeugdigen en hun gezinnen in hun eigen omgeving nog beter te ondersteunen en dragen we bij aan de gewenste veranderingen in het sociaal domein.

 

Zie voor meer informatie het persbericht op de website van gemeente Heerlen https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/nieuwe-cooperatie-voor-jeugdhulp-jens.html

Foto:

Copyright © Philip Driessen Fotografie, www.philipdriessen.com, all rights reserved

Copyright © Philip Driessen Fotografie, www.philipdriessen.com, all rights reserved

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met gemeente Heerlen, Landgraaf en Voerendaal op 5 september. Van links naar rechts: de heer A. Schiffelers, wethouder gemeente Landgraaf, de heer J. Clemens, wethouder gemeente Heerlen, de heer H. Coenen, wethouder gemeente Voerendaal, mevrouw A. Pijls, raad van bestuur XONAR, de heer J-P Essers, raad van bestuur Mondriaan en de heer E. Hoesbergen, raad van bestuur Alcander (Welzijnsgroep Parkstad) die namens de coöperatie JenS hebben ondertekend.

Opening taalcafé SUN-plein – 6 september

taal

Oefen samen met anderen op een leuke, ontspannen manier de Nederlandse taal tijdens de koffie. In het Taalcafé vindt u woordspellen, een makkelijk te lezen krant, maar vooral mensen om gezellig mee te praten.
Koffie

Wanneer? Het Taalcafé aan het Sunplein opent op donderdag 6 september om 10:00 uur. Kom binnen voor een ochtend vol taalspellen en ontmoeting! Iedere eerste donderdag van de maand is er een Taalcafé bijeenkomst van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Waar? Wijkpunt Sunplein, Sunplein 19, 6373 LG Landgraaf

Meer informatie: Flyer Opening

Tijdelijk gewijzigde openingstijden

Op grond van de tropische weersomstandigheden die de komende dagen worden verwacht, heeft Welsun besloten om met ingang van dinsdag 24 tot en met vrijdag 27 juli 2018 een tropenrooster in te voeren in de accommodatie Sunplein 18. Dit rooster houdt in dat onze openingstijden 8.00u – 15.30u zijn. Tussen 12u -13u hebben wij pauze.