Brief van drs. A.E.W. van Someren, directeur Welsun

Geachte heer, mevrouw,

Het Coronavirus houdt niet alleen Nederland maar ook de rest van de wereld in zijn greep. Overheden en bedrijfsleven nemen ingrijpende maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Maatregelen waarmee we dagelijks geconfronteerd worden en die een grote invloed hebben op ons doen en laten.

Namens alle medewerkers en vrijwilligers van Welsun wil ik mij graag met deze brief tot u richten om u in deze zware tijden een hart onder de riem te steken. Immers, ook wij hebben helaas ingrijpende maatregelen genomen en onze dienstverlening moeten aanpassen, conform de richtlijnen van de overheid.

Maar er zijn ook lichtpuntjes.
Ook nu kunt u op de beroepskrachten van Welsun blijven rekenen. Alleen op een andere manier dan u van ons gewend bent. Alhoewel fysieke contacten uit voorzorg niet toegestaan zijn, blijven we telefonisch en per email voor u bereikbaar. Normaal gesproken zou een gesprek bij ons op kantoor of bij u thuis plaatsvinden. Gezien dit tot 1 juni 2020 niet mogelijk is, kunt u er wel voor kiezen om dit gesprek telefonisch te laten plaatsvinden.

Bemoedigend is dat we constateren dat in de Landgraafse samenleving door allerlei mensen, van jong tot oud, tal van initiatieven ontstaan om elkaar te helpen.
Bijvoorbeeld: het doen van een boodschap voor die (oudere) buurtbewoner die slecht ter been is. Een kaartje voor de bewoner van het verpleeghuis die nu niet meer bezocht kan worden. En zo zijn er nog veel meer kleine gebaren, die een grote uitwerking hebben. Elk binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Immers, deze initiatieven verbinden mensen met elkaar, vergroten de saamhorigheid en helpen ons de pijn te verzachten. En dat is precies wat Welsun voor ogen staat: het stimuleren van de gemeenschapszin en betrokkenheid in de samenleving.

Hebt u hulp, advies of een luisterend oor nodig?
Indien wij u hierbij kunnen helpen, staan wij graag te woord. Onze medewerkers in het buurtopbouwwerk, ouderenwerk, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening kunnen u daarbij behulpzaam zijn onder telefoonnummer: 045-5323636 of per mail: info@welsun.nl

Kortom: voelt u zich eenzaam of hebt u behoefte aan een steuntje in de rug of een luisterend oor en een bemoedigend woord, dan kunt u naast Welsun de landelijke telefonische hulplijnen bellen, te weten:

  • De luisterlijn, 24 uur per dag bereikbaar 0900-0767
  • ANBO 0348-466666
  • KBO-PCOB 030-3400600
  • Rode Kruis 070-4455888
  • Mantelzorglijn 030-7606055
  • Kindertelefoon 0800-0432

Maar ook kunnen wij ons goed voorstellen dat u eventueel behoefte hebt aan meer informatie over de Coronavirus. U kunt hiervoor terecht op de volgende websites:

Tot slot: we zijn ons ervan bewust dat de Coronacrisis uw leven behoorlijk op stelten heeft gezet en nog is het niet over. Maar we zijn ervan overtuigd dat als we samen de schouders eronder zetten en de richtlijnen van de overheid navolgen, we de Coronacrisis niet alleen te boven komen, maar hier zelfs sterker uit naar voren zullen komen. Laten we op elkaar letten en behulpzaam zijn!

Namens een ieder van Welsun wens ik u allen de komende tijd veel kracht, wijsheid, maar vooral een goede gezondheid toe!

Met vriendelijke Welsun groet,

drs. A.E.W. van Someren,
directeur-bestuurder Welsun.

Vrijwilligerscentrale Landgraaf op zoek naar vrijwilligers!

Voor PLUS Arts zijn wij momenteel op zoek naar vrijwilligers die telefonisch de boodschappenlijstjes willen aannemen van ouderen en chronisch zieke mensen die zelf niet meer in de gelegenheid zijn om naar de supermarkt te gaan.

De vrijwilliger neemt de boodschappenlijsten aan en geeft deze vervolgens af bij PLUS Arts (service balie). De boodschappen worden de dag erna thuis bezorgd.

Bij interesse of vragen kan contact opgenomen worden met de Vrijwilligerscentrale Landgraaf via: 045-5323636 / vrijwilligerscentrale@welsun.nl of met PLUS Arts Landgraaf.

PLUS Arts - Startpagina | Facebook
Welsun_logo_Screen

Sportakkoord Landgraaf – Afgelast!

Op 12 maart heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Dit wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om bijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten.

De bijeenkomst van het Sportakkoord Landgraaf op 17 maart gaat dan ook niet door. Zodra er meer duidelijkheid is over de verdere ontwikkelingen zal er een nieuwe datum worden gepland. Informatie hierover volgt later.

_______________________________________________________________________________

De afgelopen maanden hebben we samen met verenigingen, (commerciële) sportaanbieders en maatschappelijke organisaties hard gewerkt aan het Sportakkoord Landgraaf. Het resultaat van dit proces is vastgelegd in het concept Sportakkoord Landgraaf. Verenigingen en organisaties die hieraan een bijdrage hebben geleverd, hebben het concept Sportakkoord Landgraaf inmiddels ontvangen.

Samen met alle partners wordt het definitieve Sportakkoord Landgraaf ondertekend op 17 maart om 19.30 uur in het Burgerhoes in Landgraaf.

Voor meer informatie over het Sportakkoord Landgraaf kun je hier terecht.

Mama-café Waubach, woensdag 19 februari: Jij bent belangrijk!

Jij bent belangrijk voor de ontwikkeling van je kind!

Het valt niet altijd mee om kinderen te helpen in hun ontwikkeling. Om je kind te kunnen helpen in zijn ontwikkeling is het belangrijk dat er goed contact is tussen ouder en kind.

Wat wil of bedoelt je kind? Hoe kun je daar als ouder goed bij aansluiten? Zonder dat jouw kind de regels in huis gaat bepalen.

In deze workshop worden de bouwstenen voor geslaagd contact besproken. Deze bouwstenen komen uit de methodiek VideoBegeleiding.

Aan de hand van voorbeelden en filmfragmenten gaan we kijken naar deze bouwstenen.

Nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom!

Voor meer informatie kijk hier!

Landgraaf Verbindt – Bijeenkomst Sportakkoord Landgraaf op 14 januari 2020

Bijeenkomst Sportakkoord Landgraaf! 
 In Landgraaf wordt op dit moment hard gewerkt aan het Sportakkoord Landgraaf. Sportverenigingen, commerciële aanbieders en maatschappelijke organisaties zetten zich samen in om meer inwoners van Landgraaf aan het sporten en bewegen te krijgen. 
 
Wil je als sportvereniging, aanbieder, school of maatschappelijke organisatie hieraan een bijdrage leveren? Kom dan op maandag 14 januari naar de bijeenkomst Sportakkoord Landgraaf!

Voor meer informatie over de bijeenkomst en aanmelding klik hier