Landgraaf Verbindt

Samen maken we het verschil!

Landgraaf-Verbindt-LOGO-RGB

Landgraaf Verbindt is een samenwerkingsverband dat zoekt naar mogelijkheden om elkaars talenten, ervaringen en kennis in te zetten en te bundelen. Landgraaf Verbindt is er voor alle verenigingen, vrijwilligersorganisaties, zorg- en onderwijsinstellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zij willen allemaal het beste voor hun leden, gasten of deelnemers. Hoe meer verschillende organisaties samenwerken, hoe meer ze kunnen betekenen voor de inwoners van Landgraaf.

Het zoeken van samenwerking is een proces waarin verenigingen en organisaties elkaar moeten vinden om zo de mogelijkheden en kansen van samenwerking te zien. Samen met The Move Factory (sport), Vrije Akademie (kunst en cultuur) en SMK (muziek en dans) zoeken we naar mogelijkheden om samenwerking tussen organisaties en verenigingen te versterken en nieuwe verbindingen te leggen.

Een goed voorbeeld is sportvereniging PHDES die samenwerkt met scholen en zorgaanbieders. Samen creëren zij nieuw sportaanbod voor verschillende doelgroepen. Een ander mooi voorbeeld is de Avond4daagse Landgraaf die inmiddels is uitgegroeid tot een groot jaarlijks evenement. Het begon bij een moeder die zich zorgen maakte om de gezondheid en toekomst van haar kinderen, en groeide uit tot een verbinding tussen jong en oud, met of zonder beperking, kansrijk en kansarm.

Wanneer uw vereniging of organisatie een (nieuw) initiatief wil starten, samenwerkingspartners zoekt, graag ideeën wil uitwisselen en/of vragen heeft over het project kunt u contact opnemen met evelien.baur@welsun.nl of telefonisch 045-5323636.

Wij kunnen u helpen met het uitwerken en opzetten van uw ideeën en de mogelijkheid om subsidie aan te vragen.
project samenwerking

Via de link vindt u een folder met meer informatie over subsidies in gemeente Landgraaf: Folder Subsidies Landgraaf

Wilt u een subsidie daadwerkelijk aanvragen, dan kunt u gebruik maken van het volgende formulier: Subsidieformulier_LandgraafVerbindt.

Bijeenkomst Sportakkoord Landgraaf! 
In Landgraaf wordt op dit moment hard gewerkt aan het Sportakkoord Landgraaf. Sportverenigingen, commerciële aanbieders en maatschappelijke organisaties zetten zich samen in om meer inwoners van Landgraaf aan het sporten en bewegen te krijgen.

Wil je als sportvereniging, aanbieder, school of maatschappelijke organisatie hieraan een bijdrage leveren? Kom dan op maandag 14 januari naar de bijeenkomst Sportakkoord Landgraaf!

Voor meer informatie over de bijeenkomst en aanmelding klik hier